Meester Adama over het voorbereiden op vaccinatie

Ik kreeg van verschillende cliënten de vraag of ik aan Meester Adama advies kon vragen over het wel of niet kiezen voor een vaccinatie. Ik heb hier nee op gezegd, omdat ik geen medische adviezen mag geven. Ook al gaat het in dit geval om een advies van Adama, ik ben dan toch degene die het channelt en daarmee begeef ik me op het medische terrein waar nu eenmaal mijn expertise niet ligt.

Ik geloof dat er geen antwoord is voor iedereen en dat het voor de ene persoon het juiste kan zijn het wel te doen en voor de andere persoon om het niet te doen. Het is belangrijk dat iedereen hierin de eigen afwegingen maakt en het eigen gevoel volgt.

Maar, voor degene die het wel doen, heb ik aan Meester Adama gevraagd hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op de vaccinatie. Er waren met name vragen over het effect van vaccinatie op het spirituele lichaam en de chakra’s. Dus heb ik hem gevraagd wat te doen om te zorgen dat deze systemen intact blijven.

Geliefde zuster van Licht, laten we ons in Telos begeven voor deze conversatie. Ik neem je mee naar een kleine waterval aan de rand van onze Lichtstad.

Zoals we vaker hebben besproken moet de oplossing van een probleem worden gezocht in een hogere vibratie dan die waarin het probleem is ontstaan en zich bevindt. Vaccinaties zijn oplossingen die zich nog steeds op dezelfde vibratie bevinden als die van het probleem zelf.  

Wanneer de mensheid nog niet in staat is boven die vibratie uit te stijgen, dan kan dit iets zijn wat voor het moment moet worden gedaan. Een dergelijke oplossing kan een beetje zijn als het plakken van een pleister op een wond. Soms kan het plakken van een pleister het juiste zijn om te doen. Maar soms is er een diepere infectie gaande dat in het systeem moet worden aangepakt.

Dit virus is een meesterleraar voor de mensheid en de ware lessen worden op dit moment nog niet volledig geleerd door het collectief. Deze les gaat over thema’s als eenheid en gelijkwaardigheid. Op het macro- en microniveau gaat het om de juiste zorg voor jezelf en anderen. 

Maar laten we niet te diep ingaan op deze diepere conversaties. Laat ons voor nu stilstaan bij de vraag van jouw cliënt, nu ze ervoor heeft gekozen het vaccin te nemen. Hoe kan ze ervoor zorgen dat haar spirituele lichaam er niet door wordt belast? Haar specifieke angst was het sluiten van de hogere chakra’s.

Zoals met alle dingen kunnen we dit benaderen vanuit de vier niveaus van het vierlichamensysteem: het fysieke, emotionele, mentale en spirituele. Toen ik je vertelde over oplossingen van het probleem vanuit een hogere trilling, zou je kunnen concluderen dat de oplossing zich in dit geval bevindt op het spirituele niveau en dat dit vervolgens via de andere niveaus terug kan werken naar het fysieke niveau.

Vaccinaties zijn een aanpak op het fysieke niveau. Ze kunnen de hogere niveaus beïnvloeden. Maar dat hoeft niet. Dit is heel belangrijk.

Ik zou iedereen die voor dit vaccin kiest aan willen raden om zich op alle vier de niveaus voor te bereiden.

Het eerste niveau is het fysieke niveau. Op het fysieke niveau moet men ervoor zorgen dat het lichaam zo goed mogelijk is voorbereid. Het belangrijkste is dus het immuunsysteem te versterken in de tijd voorafgaand en volgend op de vaccinatie. Neem extra rust. Zorg dat je lichaam heel ontspannen is, zodat het parasympatische zenuwstelsel actief is en het lichaam in een zelfhelende staat brengt. Neem vitamines om je immuunsysteem te versterken. Eet heel gezond, levenskracht brengend voedsel. Zorg voor een dagelijkse wandeling en breng tijd door in de natuur. Iemand kan ondersteuning vragen bij een homeopaat of andere heler. Zorg dat er op de dag van en de dagen na de vaccinatie ruimte is voor diepe rust om bij te komen. Drink veel water. Zorg dat je niets hoeft te doen en nergens heen hoeft. Zorg op dat moment voor je lichaam alsof het een baby is. Geef het alle liefdevolle zorg die het nodig heeft.

Op het emotionele niveau is het belangrijk te zorgen voor voldoende ontspanning. Als er angsten zijn, dan moeten deze ook vooraf aangepakt worden. Hartcoherentie kan het emotionele lichaam helpen om meer in balans te raken. Dit is heel belangrijk.

Dit is sterk gelinkt aan het mentale Lichaam. Als er zorgen zijn over het vaccin, dan is het belangrijk dat je je onderzoek hebt gedaan en voldoende informatie hebt. Heb je deze keus eenmaal gemaakt, ga er dan achter staan. Ga de vaccinatie in met een mindset dat het je zal helpen, dat je op alle niveaus beschermd zal zijn, dat je de voordelen ervan oogst en dat je beschermd bent tegen bijwerkingen.

Het spirituele is het meest belangrijke. Dat je je Ziel en Hoger zelf vertrouwt. Vraag hen en je spirituele gidsenteam om je door de vaccinatie heen te leiden en vraag hen je energetische lichamen zuiver te houden, om je chakra’s zuiver te houden en om je te helpen je connectie tot je Bron, tot Vader/Moeder God, te behouden.

Visualiseer voor je de vaccinatie ontvangt dat je via je aardesterchakra krachtig verbonden bent met Moeder Aarde en het kristallijne grid om de Aarde, maar ook dat je via je zielesterchakra en je sterrenpoortchakra krachtig verbonden bent met de Bron. Zie dan voor je dat alle chakra’s daartussen zich uitlijnen. Zo vormen ze een pilaar van Licht die door je heen straalt. Visualiseer deze pilaar van Licht voor en na het krijgen van de prik. Affirmeer dat jij nu en altijd verbonden bent met je Hogere Zelf en Ziel en dat je altijd voor het Licht kiest.

Naast al deze zaken is het ook belangrijk dat je nog een aspect bij je voorbereiding uitnodigt en dat is je lichaamselementaal. Het is belangrijk dat je met je lichaamselementaal spreekt wanneer je bezig bent met het maken van de keuze van vaccinatie en ook nadat je deze keuze al dan niet hebt gemaakt. Vraag je lichaamselementaal vervolgens om je te helpen om je hierop voor te bereiden. Hij of zij kan je vervolgens aanvullende informatie geven die voor jou en jouw specifieke lichaam belangrijk is in je voorbereiding op je vaccinatie. Wat het ook is, volg diens aanwijzingen en vraag hem of haar om je te helpen alleen de goede werking van het vaccin te ontvangen.

Op het moment van de vaccinatie kun je je lichaamselementaal ook weer inroepen, net als je spirituele gidsenteam. Visualiseer dat er puur Licht in het flesje gaat voor het wordt ingebracht. Roep het Gouden Licht in, het Gouden Licht waar wij Lemuriërs op een dagelijkse basis mee werken. Zie het als een elixer van Gouden Licht en zie voor je hoe dit Licht het vaccin energetisch een upgrade geeft tot diens hoogst mogelijke vibratie.

Los hiervan wil ik jou en ieder die dit leest vragen om af te stemmen op je Ziel en je Bron en om op dagelijkse basis te vragen om een ware oplossing voor deze pandemie. Je kunt dit onder andere doen door te vragen: Wat kan ik doen om de vibratie op Aarde te verhogen, zodat deze pandemie niet langer nodig is?

De vaccinatie die de Aarde nodig heeft is een injectie van liefde en eenheidsbewustzijn. De mensheid moet een nieuwe balans en harmonie vinden. De enige manier om dat te doen is door te beseffen dat jullie allen Een zijn. Een met elkaar. Een met de Aarde en Een met de kosmos. De een is niet belangrijker dan de ander. De een heeft niet meer macht dan de ander. Want wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan.

Er is geen reden om bang te zijn. Er is slechts een uitnodiging om lief te hebben. Om de kosmische liefde en het Licht van de Schepper door je heen te laten stromen. Om het je dagen te laten vullen: je gedachten, je gedrag, je woorden, je overtuigingen. Als iedereen dit zou doen, dan zou de pandemie ophouden te bestaan. 

Maar zoals met alle dingen in de 3D-wereld waarin jullie leven heeft de mensheid vrije wil. Het is zo makkelijk om van het pad van je Ziel af te raken en je af te laten leiden door de dramatiek van de dag: de theorieën eromheen, de zielsangst eromheen en alle negatieve energieën die zich opstapelen in het collectief. 

Maar net zoals de medische en politieke instituten trachten tot een groepsimmuniteit te komen door middel van vaccinatie, willen zij die bewust zijn en zich op een spiritueel pad bevinden een kritische massa bereiken binnen het collectief: de kritieke massa die nodig is om de verandering door te kunnen zetten van 3D naar 5D. Van angst naar liefde.  

Van schijnbare donkerte naar Licht. Doe dus iedere dag wat je kunt om het collectieve veld een kleine injectie van liefde te geven. Vind jouw manier om meer vreugde in je dag te brengen. Verspreid deze vreugde door middel van liefdevolle acties, gedeelde vreugde, een gevoel voor humor, een ander helpen, spirituele beoefening, vreugdevolle activiteiten, gebed. 

Wanneer het gaat om het verhogen van de vibratie van het collectief zijn er zoveel dingen die jullie kunnen doen om dit collectief te injecteren met meer positiviteit en Licht. Dit is de ware revolutie en iedereen kan eraan meewerken. Iedere keer dat je ervoor kiest een ander niet te veroordelen voor hun keuzes, maar om van ze te houden, voeg je positieve energie aan het collectief toe. Elke keer als je ervoor kies niet toe te geven aan angstige gedachten en discussies, maar je in plaats daarvan af te stemmen op je Ziel en om meer Licht in te roepen draag je hieraan bij. Onderschat nooit de kracht van deze schijnbaar kleine acties die jij kunt doen op dagelijkse basis: een liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie, een glimlach voor een vreemdeling, Licht de wereld insturen, iets in jezelf helen. Al deze kleinere en grotere stappen stapelen zich op. Hoe meer je het doet, hoe meer effect het heeft. Hoe meer mensen het doen, hoe groter dat exponentiële effect zal zijn.

Weet dat wat er ook gebeurt in de 3D-wereld, op zielsniveau is alles goed.

Ik Ben Adama en ik ben bij je en ik houd de blauwdruk van een geheelde aarde voor jullie allen vast.”

P.S. Behoefte aan meer inspiratie van Meester Adama? Lees dan mijn boeken: