Op 20 maart 2021 staat de zon zo tegenover de aarde, dat de dag (licht) en de nacht (donker) exact even lang zijn. Deze dag noemen we de ‘Lente Equinox’. Je kunt deze dag zien als een heilige dag omdat er op dat moment ultieme harmonie is; het licht en het donker zijn perfect met elkaar in balans.

De lente equinox wordt ook wel Ostara genoemd. In Engelen op je Pad schreef ik er het volgende over:

Ostara: tussen 19 en 21 maart

Ostara vindt plaats tijdens de voorjaarsequinox. De zon staat loodrecht boven de evenaar en dag en nacht zijn even lang. Na Ostrara worden de dagen weer langer dan de nachten. Tijdens dit feest wordt de vruchtbaarheid van de natuur gevierd. Nieuw leven ontkiemt ondergronds, zoals ook in een ei nieuw leven verscholen zit. Dit is het hoogtepunt van de lente, waarin het huis wordt versierd met takken van de hazelaar, eieren en bloemen. Deze tijd van het jaar mag je openstaan voor verandering en ontwikkeling. Je kunt aandacht besteden aan je wensen en dromen. Het wordt tijd ze na te streven!

Met Imbolc kon je al nadenken over de figuurlijk zaadjes die je wilde planten. Nu kun je daadwerkelijke plannen gaan maken en de groeikracht van de lente gebruiken om jouw leven, je spirituele pad en je lichtwerk nieuw leven in te blazen. De engel die je kunt aanroepen tijdens imbolc
is Spugliël, de engel van de lente
. Ook kun je je verbinden met de energie van Moeder Maria.

Juist omdat dit de tijd is voor het planten van figuurlijke Zaadjes, mag ik jullie in de Lichtactivatie begeleiden bij het ontvangen van twee Zaden van Licht: eentje voor jezelf en eventuele intenties of dromen (mogelijk is er in de eerdere activaties een droom in je hart opgebloeid) en eentje als Lichtwerk voor de wereld. In de les na de Lichtactivatie voor 20 maart vertel ik je wat meer over de Zaden van Licht.