We zijn afwezig van 26-6 tot en met 21-7. Cursuspakketten worden verzonden vanaf 22-7. Reacties op het forum volgen dan ook weer.

In de activatie van 24 maart komen er drie thema’s langs: zielsfamilie, eenheidsbewustzijn en de droomtijd. In deze les leer je meer over deze drie begrippen.

Zielsfamilie

Zielsfamilies bestaan uit Zielen van een zeer vergelijkbare trilling. Vaak incarneren ze steeds weer met elkaar om samen te groeien en leren op Aarde.

In Lemurische Zielsheling komt dit begrip veel terug, met name in de channelingen van de Lemurische Meester Adama over dit onderwerp. Ik schreef er het volgende over in dit boek:

De zoektocht naar gelijkgestemde Zielen

De meeste mensen die het echter hadden over zielemaatjes, wilden graag van Meester Adama weten hoe ze deze konden vinden. Vragen liepen daarbij uiteen van mensen die zich erg anders voelden dan hun directe omgeving en meer gelijkge- stemden wilden vinden, tot mensen die op zoek waren naar hun zielemaatje, tweelingziel of tweelingvlam.

In het algemeen verstaat men onder het zielemaatje (de soulmate) een relatie die ten dienste staat aan de zielegroei van beide partners, terwijl er bij de tweelingziel sprake zou zijn van twee helften van dezelfde Ziel. In de meeste gevallen verstaan mensen hetzelfde onder tweelingziel en tweelingvlam. Er zijn echter ook enkele bronnen die juist zeggen dat er meerdere tweelingzielen zijn. Zij gaan er dan vanuit dat alle twaalf maal twaalf leden van de zielsfamilie tweelingzielen zijn en dat alleen de tweelingvlam degene is met wie je uiteindelijk versmelt en een eeuwig leven hebt. Hoe het ook zit, je kunt in ieder geval zeggen dat al deze termen onder het begrip ‘zielsfamilie’ vallen. Ik vroeg of Adama ons er meer over kon vertellen.

Geliefde zuster van Licht,

Wij zijn allemaal verbonden. Feitelijk zijn alle Zielen afkomstig van dezelfde Bron van oneindig Licht en Liefde, van hetzelfde Scheppingslicht. Als zodanig zijn we allemaal zielsfamilie, want alle Zielen zijn verbonden met hun Monade en alle Monades zijn uiteindelijk verbonden met de Bron. We zijn allemaal geïndividualiseerde Godwezens. Maar dit is niet hoe deze vragen bedoeld zijn.

Velen die vragen hoe zij hun zielsfamilie, -maatjes of tweelingenzielen kunnen vinden, ervaren een zekere mate van eenzaamheid of een gebrek aan verbondenheid. Vaak voelen ze een gebrek aan verbondenheid met anderen en soms is er ook een gebrek aan connectie met zichzelf.

Het zal ze enorm helpen wanneer ze zich beginnen te realiseren dat iedereen op zielsniveau verbonden is. Iedereen! Helemaal in het begin van Lemurië wist iedereen dit. We hadden een gemeenschap van een- heid (‘a community of unity’). Zielen die werden uitgekozen om te incarneren, pasten precies in de gemeenschap. Ze werden op de juiste astrologische momenten geboren met de juiste karakteristieken om bij te dragen aan het geheel.

Al deze eeuwen later hebben we in Telos nog altijd een gevoel van gemeenschap. Wij zijn allen deel van deze gemeenschap. Ieder hebben we een speciale rol te vervullen. Ieder schijnt zijn unieke Licht en draagt hiermee bij aan het geheel. Dit is zo wonderschoon.

Omdat wij in een vijfdimensionale wereld leven, worden we niet geregeerd door het ego, zoals jullie dat in de 3D-wereld vaak nog wel worden. Het ego vormt de grootste blokkade voor het ervaren van een zielsconnectie. Want het ego wil zich speciaal en bijzonder voelen. Wanneer je een zielsconnectie wilt ervaren, is het van belang te beseffen dat iedereen speciaal is. Geen mens is bijzonderder dan een ander. Wanneer je heel druk bent met speciaal zijn, of wanneer je gezien wilt worden, dan kun je niet goed zien hoe bijzonder de ander is. Daarom is de eerste stap naar een zielsverbinding met anderen, contact maken met je eigen Ziel. Dat vraagt dat je boven je ego met diens spelletjes en diens verhalen uitstijgt. Al die ego-verhalen leiden meestal tot een groter gevoel van afgescheiden zijn.

Dus, door eenheid met je eigen Ziel te ervaren, creëer je de doorgang naar het kunnen voelen van eenheid met je Bron. Aangezien iedereen afkomstig is van dezelfde Bron, helpt dit je om je te verbinden met anderen op een manier die veel betekenisvoller is.

Dat gezegd hebbend, zodra je een connectie hebt met je eigen Ziel en leeft vanuit de kernfrequentie van je Ziel, dan straal jij jouw ware Licht uit. Je handelt vanuit je ware trilling. Je straalt dus een frequentie en een Licht uit dat helemaal in lijn is met wie jij ten diepste bent. Hierbij geldt vervolgens dat het gelijke het gelijke aantrekt. Wanneer je dus je ware frequentie uitzendt, dan trek je mensen aan van een gelijke trilling.

Eenheidsbewustzijn

Adama had het er hier al over dat we feitelijk allemaal van dezelfde Bron afkomstig zijn en dus uiteindelijk tot dezelfde Eenheid behoren. Dat is dan ook precies wat eenheidsbewustzijn inhoudt: het bewustzijn dat iedereen onderling verbonden is en deel van het grote geheel. In mijn boek Eenheidsbewustzijn worden we door een groep Zielen die zich de ‘Council of One’ noemen onderwezen over dit onderwerp. Zij vertellen:

Veel oude Zielen zijn gedurende deze tijd naar de Aarde teruggekeerd. Het is de tijd van het grote herinneren. Een cruciale tijd waarin de mensheid zichzelf kan verheffen van de lager dimensionale energie op Aarde als gevolg van de Val, naar een verhoogde staat van Zijn. Eentje die heel erg lijkt op die van de Gouden Tijden, maar toch verschillend. Want deze verheven staat zal deze keer zijn ontstaan vanuit een grote cyclus van leren, ervaren en groei, zodat er een Nieuwe Aarde tevoorschijn kan komen. Deze Aarde kan alleen naar voren treden wanneer de mensheid zich opnieuw verbindt met diens eigen hart en het hart van Moeder Aarde.

Deze Nieuwe Aarde kan alleen geboren worden vanuit Eenheidsbewustzijn. Daarom willen we je tijdens je reis leren om je met de natuur te verbinden in al haar gedaanten; niet alleen de eeuwenoude bomen, maar ook de rotsen, het gesteente, de rode aarde, de stromende beken, de planten, het Zijn dat in de gehele natuur aanwezig is. Dat in het landschap te vinden is, maar ook in de Hemel en de sterren.

Alleen wanneer iemand zich verbindt met de heiligheid van al het leven, inclusief de wezens in de gesteenten, de dieren, de planten en bomen, de Moeder zelf, kan iemand werkelijk een begrip krijgen van de Eenheid. Want alles heeft zijn eigen plaats in het grote weefgetouw van het leven. Alles straalt een eigen Licht uit. Alles verdient Liefde.

De droomtijd

In datzelfde boek komt ook de Droomtijd aan de orde. De droomtijd is een van oorsprong antropologische term om het culturele en spirituele gedachtegoed van de Aboriginals aan te duiden. De droomtijd is onze verbinding met de Hogere Geest. Wanneer we slapen, verzamelen we energie uit onze zielsverbinding met de Bron. Gewone mensen verbinden zich hier volgens het sjamanisme onbewust mee tijdens de slaap. Als sjamaan en mysticus (en Lichtwerker) kunnen we dat bewust doen. Ik zie het ook als het nulpuntveld. Daar waar alle potentie van de Schepping te vinden is.

En Eenheidsbewustzijn vertelden de dolfijnen aan de kust van Californie me er onder andere het volgende over: 

We zijn de Codekeepers of Light. We zijn de manifestaties van vreugde. We zijn de afgezanten van de zee. We zijn de wezens van de sterren. We zijn Eén met het Al, het Al dat aanwezig is in Allen. Allen in Eén en Eén in Allen. Dat is onze lering. We stralen vreugde uit. We springen en spelen. We hebben lief. We brengen je golven van Eenheid en saamhorigheid. We zijn de afgezanten van Licht. We dragen de wijsheid van de eeuwen, samen met onze broeders en zusters de walvissen.

Terwijl we springen, springen we in de droomtijd. We vragen je om een sprong in het diepe te maken en samen met ons te dromen. We dromen een nieuwe wereld, een paradijs, een Hof van Eden, een wereld van saamhorig- heid waar allen samenleven in liefde. Waar allen Eén zijn met liefde voor elkaar, samen spelend en creërend. Zo wordt de Nieuwe Aarde gemanifesteerd.

We danken je voor het Licht dat je de songlines in hebt gestuurd. Dit zijn de leylijnen onder en door en over de zeeën en oceanen. Ze zijn gelinkt aan de sterren, aan de Plejaden, Sirius, Andromeda. Het zijn de lijnen die ons helpen navigeren op grond van de sterren. Ze helpen ons onze levens te navi- geren en het Licht naar de Aarde te brengen. We ankeren zo het sterrenlicht, net zoals zonlicht wordt verankerd in het kristallijne grid om de Aarde via de vortexen, de chakra’s van de Aarde.

Zie ons spelen en dartelen door de golven. We zijn Meesters van Creatie, want wij zijn de Meesters van het spelen. We vragen je de zwaarte los te laten en het Licht te omarmen en ermee te spelen, zoals bubbels onder water.

Ons bewustzijn slaapt nooit. We zijn altijd zowel wakker als aan het dro- men. We steken over van deze realiteit naar de droomtijd. Wij zijn de hoeders van de songlines met onze broeders en zusters de walvissen. De Aboriginals van Australië wisten dit. Zij begrepen dit. Op een bepaalde manier zijn wij nog steeds gedaantewisselaars van deze planeet, want we wisselen van bewustzijn, bewegend tussen de aardse wateren en de galactische wateren en weer terug.

Zo brengen we het Eenheidsbewustzijn terug naar de Aarde, want het Eenheidsbewustzijn bevat alle creatie en niet slechts deze planeet. Het bevat de hele creatie van de Kosmos. Het is overal en het doordringt alles. We weven in en uit deze Eenheid, in en uit het Zijn. Net zoals jij steeds beter leert om in en uit 5D-bewustzijn te stappen. Wij doen dit ook, al gaan we voorbij 5D naar de hogere dimensies. Er is een fluïditeit in hoe wij de hogere dimensies doorreizen. We hebben daarbij geen nummers nodig. Alles wat nummers doen is je te tonen hoe dicht je bij de Bron bent: de Bronenergie, de Eenheid en de diepe Liefde die al het leven doorstraalt.

Wij zijn de dromers. En we willen dat je met ons mee droomt.