Ook in deze activatie gaan we werken met een Kosmische Vlam. Sterker nog, er komen er twee aan bod:  de Violette Vlam en de Smaragden Vlam. In deze les vertel ik je iets meer over de Violette Vlam. Deze vlam wordt wel het spirituele superschoonmaakmiddel genoemd omdat het je kan helpen bij het transformeren en transmuteren van alles dat je niet langer dient. Het kan op heel veel manieren worden ingezet. In mijn Lemurische Lichtkaarten vertel ik je er het volgende over:

De Vlam van Transformatie en Transmutatie

De Violette Vlam hoort bij de Zevende Kosmische Straal, die van Transformatie en Transmutatie. De Tempel van deze Vlam is de Grote Violette Tempel bij Jackson Peak in Wyoming. Ook in Telos is er een Tempel gewijd aan deze Vlam. De Aartsengelen van deze Zevende Straal zijn Zadkiël en Amethyst.

De belangrijkste eigenschappen van de Zevende Straal zijn transformatie, transmutatie, zuivere alchemie, vrijheid, vergeving, ceremonie en diplomatie.

Wanneer je werkt met de violette vlam, mag je kijken wat er in je leven is dat jouw hoogste goed niet langer dient. Welke patronen, gedachten, gedrag, gewoonten – maar wellicht ook rollen, mensen en activiteiten – passen niet meer bij jouw ware pad? Door vast te houden aan deze zaken is er onvoldoende ruimte voor het nieuwe. Wil je in lijn met je Ziel leven, dan mag je nu kijken wat je mag laten gaan.

Soms vraagt dit allereerst om vergeving. Door moeilijke situaties of patronen aan de Violette Vlam toe te vertrouwen, kan deze het transmuteren. Dan kan er iets lichters voor in de plaats komen. Iets van meer liefde en met een hogere trilling. Gun je jezelf dit? Durf je daarvoor uit je comfortzone te treden en uit te transformeren wat getransformeerd mag worden?

Wellicht is er iets in je leven dat je probeert te veranderen, maar lukt het je niet. Kijk dan eens of je wellicht te hard tegen iets vecht. Wanneer we weerstand bieden aan een situatie, ontstaat er paradoxaal genoeg meestal een verergering. Weerstand is een toestand van spanning en deze spanning zet je energie als het ware vast. Probeer in plaats daarvan naar hetgeen je wilt veranderen te kijken met een compassievolle blik. Accepteer dat de situatie er is en kijk wat je ervan hebt mogen leren. Wees dankbaar voor de les. Door de les te accepteren en te integreren, kun je de situatie vervolgens aan de Violette Vlam geven voor transformatie en transmutatie. Dan word je vrij en kan het alchemistische principe intreden dat van lood metaforisch goud maakt.

Affirmatie:

Ik ben vrij om mijn hoogste pad te gaan. Ik transmuteer alles in mijn leven dat mijn vibratie verlaagt en ik maak ruimte voor mijn hoogste goed.

Jaren geleden maakte ik een korte meditatie om je te helpen te transformeren vanuit je hart. Door dit te doen voorkom je dat je door weerstand dingen van je af probeert te duwen en er energetisch onverhoopt aan vast blijft houden (zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen: ‘what you resist, persists’). Ik voeg deze hier toe voor ieder die nog meer met de energie van de Violette Vlam wil werken op een meer dagelijkse basis dan alleen de Lichtactivatie van 12 maart. Je houdt hier een jaar toegang toe.