We zijn afwezig van 26-6 tot en met 21-7. Cursuspakketten worden verzonden vanaf 22-7. Reacties op het forum volgen dan ook weer.

Het Lichtlichaam: De merkaba

De merkaba is een Lichtlichaam. ‘Mer’ betekent namelijk ‘universele goddelijke Bron of Licht’, ‘Ka’ betekent ‘bewustzijn of geest’ en ‘Ba’ staat voor ‘het lichaam’. De merkaba is een vorm uit de heilige geometrie, die energetische bescherming geeft en helpt om spiritueel te groeien. De twee in elkaar grijpende piramiden vormen zoals gezegd een geometrische vorm die een rechtstreekse verbinding geeft met de Bron van Al Wat Is, maar ook met de aarde.

De merkaba weerspiegelt het grotere energieveld dat onze aura omgeeft. De aura wordt meestal waargenomen als een eivormig en gekleurd energieveld dat zich op 15 tot 90 cm van ons lichaam bevindt. Rondom onze aura bevindt zich nog een etherisch veld, de merkaba, dat zich tot circa 17 meter rond het lichaam zou kunnen uitstrekken wanneer het volledig is geactiveerd. Dit veld is niet statisch. In 3D draaien deze twee piramides bijzonder snel in tegengestelde richting. In 5D is dit een bol van Licht geworden.

page244image48920176

Het activeren van je merkaba en het werken met dit Lichtlichaam verhoogt je trillingsfrequentie. Een geactiveerd Lichtlichaam om je heen versterkt je meditaties en energetisch werk. Zo wordt het gebruikt om je energie te reinigen, door voor te stellen dat de merkaba met grote kracht om je heen draait en zo alles wat er niet hoort uit je energieveld slingert. Ik doe dit altijd graag met de Violette Vlam erbij, zodat negatieve energie meteen netjes wordt opgeruimd.

De merkaba wordt ook gebruikt als bescherming. Je visualiseert deze dan volledig om je vier lichamen heen. Dit ver- sterkt je energie en vult je met het Licht uit de Kosmos en je eigen Ziel. De merkaba wordt daarnaast gebruikt om astraal te reizen. Zo wordt in veel meditaties naar de Lemurische stad Telos gebruik gemaakt van de merkaba als voertuig om mensen naar deze Lichtstad in de vijfde dimensie te helpen reizen.

Tot slot helpt de merkaba je om dat te manifesteren wat jij vanuit je Ziel op aarde neer wilt zetten, omdat deze zowel met de matrix om de aarde is verbonden als met de Bron van Al Wat Is. In je merkaba word jij je bewust van wat je zielsmissie is.

Onderstaande video leidt je door dit proces heen.