Energetische voorbereiding op ascensiewerk

 

Spirituele beoefening naar het werk van Joshua David Stone

Deze werkwijze is doorgegeven via Joshua David Stone. Het is een onderdeel van de voorbereiding op ascensie workshops en een deel van deze voorbereiding wordt gebruikt tijdens de workshops en behandelingen van Angelic Reiki.

Zelf gebruik ik het voorafgaand aan iedere spirituele beoefening, zowel in mijn werk als voor persoonlijke toepassing. Het vormt een vast ritueel, waarbij ik de vibratie direct voel toenemen en waardoor het makkelijker is om contact te maken met mijn eigen Ziel en de Lichtwerelden. Ik gebruik de Engelse variant, omdat deze voor mij het krachtigste voelt. Engels is de taal die mijn Ziel het meest ligt. Ik begin daarom met de Engelse variant. Als je liever in het Nederlands werkt, kun je meteen naar beneden scrollen voor de vertaling.

Establishing the Ascension Column and Pilar of Light

I call in the Planetary and Cosmic Spiritual Hierarchy to establish and activate a gigantic ascension column of Light in the room.

Clearing with the Platinum Net

I call forth to Melchizedek, the Mahatma and Metatron to bring down the Platinum Net through this room and this building.

The Ascension Flame

I now call to the Spiritual Hierarchy and inner-plane ascended masters to anchor and activate the golden white ascension flame.

The Soul and Monad Mantras

I am the Soul
I am the Light Divine I am Love
I am Will
I am Fixed Design
I am the Monad
I am the Light Divine I am Love
I am Will
I am Fixed Design

Michaël’s Golden Dome of Protection

I now call for Archangel Michael and his legions of angels to create a Gold- en Dome of protection for this healing/meditation/Lightwork.

The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God Let Light stream forth into the minds of men Let Light descend on Earth

From the point of Love within the Heart of God Let Love stream forth into the hearts of men May Christ return to Earth

From the center where the Will of God is known Let purpose guide the little wills of men
The purpose which the Masters know and serve

From the center which we call the race of men Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth

Een ascensiekolom en -pilaar van Licht plaatsen

Ik roep nu de Planetaire en Kosmische Spirituele Hiërarchie aan om een gigantische ascensiekolom van Licht in de kamer te brengen en te activeren.

Zuiveren met het Platina Net

Ik roep nu Melchizedek, de Mahatma en Metatron aan om een Platina Net door deze kamer en dit gebouw heen te halen.

Volgens Joshua David Stone is platina de kleur met de hoogste frequentie die op Aarde aanwezig is. De enige hogere frequentie is het heldere Licht van God, welke geen kleur bevat. Daarom helpt deze werkwijze met het Platina Net om een ruimte of heel gebouw te zuiveren van alle negatieve en ongebalanceerde ener- gieën op alle niveaus.

De ascensievlam

Ik roep nu de Spirituele Hiërarchie aan en de Opgestegen Meesters van de innerlijke werelden om de goudwitte ascensievlam te verankeren en activeren.

De Ziel en Monade Mantras

Deze mantra werd door de opgestegen Meester Djwhal Khul naar de Aarde gebracht via Alice Bailey. Volgens Joshua David Stone is dit een van de belangrijkste mantra’s op onze planeet en zou het goed zijn om ze iedere keer dat iemand spiritueel werk doet te reciteren.

Ik ben de Ziel
Ik ben het Goddelijk Licht Ik ben Liefde
Ik ben Wil
Ik ben Vastgesteld Ontwerp
Ik ben de Monade
Ik ben het Goddelijk Licht Ik ben Liefde
Ik ben Wil
Ik ben Vastgesteld Ontwerp

Michaël’s Gouden Koepel van Bescherming

Ik roep nu aartsengel Michaël en zijn engelenlegioenen aan om een Gouden Koepel van Bescherming te creëren voor deze heling / meditatie / dit Lichtwerk.

Michaël dient de eerste Kosmische Straal, en een van zijn kernta- ken is die van bescherming. Dit is waarom Joshua David Stone deze aanroeping van Michaël aan zijn werkwijze heeft toegevoegd. Zelf heb ik gemerkt dat deze bescherming tegenwoordig minder nodig is, wanneer je gegrond bent in 5D-energie. Daar- mee vul je je met je eigen zielelicht, en dit geeft bescherming van binnenuit.

Een gebed voor Lichtwerkers: De Grote Aanroep

Het bekendste gebed voor Lichtwerkers is de Grote Aanroep. Deze werd door een spirituele gids die zich ‘de Tibetaan’ noem- de, doorgegeven aan mysticus Alice Bailey en is vertaald in zeker 70 talen. Het behoort de hele mensheid toe en overstijgt religie. Het is een mooi begin voor iedere Lichtwerkersbijeenkomst en meditatie.

Vanuit het punt van Licht in het denken van God Laat Licht in het denken van de mensen stromen Dat Licht op Aarde neerdaalt

Vanuit het punt van Liefde in het hart van God Laat Liefde in de harten van de mensen stromen Laat het Christuslicht op de Aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Laat een hoger doel de kleine wil van mensen begeleiden Het doel dat de Meesters kennen en dienen

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Laat het plan van Liefde en Licht zich verwezenlijken
en laat het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen

Deze werkwijze van Joshua David Stone zorgt altijd voor een directe verhoging van mijn vibratie en die van de omgeving waarin ik me bevind. Ik raad je dan ook aan deze te gebruiken en goed te voelen wat het met jou en de ruimte waarin jij je bevindt, doet. Mogelijk brengt het je spirituele beoefening in een versnelling.