We zijn afwezig van 26-6 tot en met 21-7. Cursuspakketten worden verzonden vanaf 22-7. Reacties op het forum volgen dan ook weer.

Een van de duidelijkste vreugdedimmers is stress. Stress is iedere situatie waarbij je draaglast tekort schiet ten opzichte van je draaglast. Een duidelijke oorzaak van het ervaren van stress is het uit balans zijn van je Bodymind en je Headmind, begrippen uit de Reverse Therapy. Je leest er natuurlijk alles over in het boek, maar ik vind het wel een belangrijke om hier nog even uit te leggen.

Bodymind en Headmind

De Bodymind wordt gezien als de natuurlijke intelligentie van ons lichaam. Het is een zeer wijs en intuïtief deel van onszelf dat je zou kunnen zien als de Wijze Man of Wijze Vrouw binnenin je. mijn vriendin en oud Reverse Therapy behandelaar Nicky noemt het wel ‘onze innerlijke beschermengel’. Dit persoonlijke begeleidingssysteem is zich altijd bewust van onze persoonlijke behoeften. Daarbij zorgt het voor ons algemene welzijn en onze veiligheid. Om dat te kunnen doen registreert het zowel iedere duidelijke als subtiele disbalans.

 

Bodymind werkt via het brein. De hypothalamus is zijn bondgenoot. Via dit systeem heeft het invloed op de klieren, het zenuwstelsel, spiersysteem, verteringssysteem en immuunsysteem. Het spreekt tot ons via emoties, gevoelens, stemmingen, intuïtie en uiteindelijk ook symptomen, wanneer de andere signalen niet zijn opgepakt. Door met onze Bodymind te werken, leren we beter in contact te staan met onze gevoelens, stemmingen en ook onze behoeftes. De Bodymind gebruikt gezond verstand en streeft ernaar dat we, door ons uit te drukken en door middel van de juiste actie, zorgen voor onze behoeftes.

Door te leren luisteren en handelen naar de Bodymind leren we om in ons lichaam aanwezig te zijn en in het moment te leven. De Bodymind wil dat we vreugdevol zijn. Zoals Nicky het zo mooi zegt: ‘Joy is a true emotion or e-motion, which I see as energy in motion.’ Ze ziet in het woord ‘emotie’ dus ook het woord ‘beweging’ en hoe emoties ons in beweging kunnen brengen. Wanneer iets ons diep raakt, dan beweegt het ons om vreugde te voelen. Vreugde voelen we in ons hart en in ons lijf.

Headmind daarentegen, is onze intellectuele, cognitieve, bewuste, overdenkende en piekerende geest. Voor veel westerlingen geldt dat deze overactief is. Headmind wil graag dat wij goed aangepast leven in de maatschappij en ook dat we sociaal aangepast zijn; vriendelijk en beleefd. Het is meestal gebaseerd op de regels, eisen, verwachtingen en sociale druk van anderen. Het heeft daarmee als functie te voorkomen dat we afgewezen worden en onze plek kunnen innemen in de maatschappij, maar wanneer Headmind de overhand heeft in ons leven, gaan we voorbij aan onze eigen behoeftes en gevoelens. Dan worden we gedreven door perfectionisme, gepieker en hard werken. Headmind wordt dan gehoord als die vervelende interne stem met veel woorden als ‘moet’, ‘zou moeten’, ‘zou kunnen’ of ‘het hoort zo’.

 

Wanneer onze Headmind een ongemakkelijk gevoel, emo- tie of intuïtie oppikt, reageert het tegenovergesteld aan de Bodymind, die ons begeleid in het ernaar handelen. Headmind daarentegen negeert en onderdrukt het. Het voortdurend vermijden van de herkenning van veronderstelde ‘negatieve’ emoties en lichamelijke symptomen, leidt ertoe dat deze alleen maar toenemen.

In de woorden van Nicky: ‘Onthoud dat er geen ‘negatieve’ emoties zijn, alleen triggers die moeten worden aangepakt, hoe verwarrend of pijnlijk ook.’ Een overactieve Headmind kan resulteren in het verlies van het vermogen om plezier en vreugde te voelen. Dit gaat gewoonlijk samen met een gebrek aan motivatie, een vlak gevoel en een terugtrekken uit het leven. Met andere woorden, er treedt stagnatie op in plaats van bewogen te worden door een plezierige, vreugdevolle ervaring die ons vult met endorfine, een ‘feel-good’ factor.

Vanuit deze theorie van de Reverse Therapie bezien is het helpend om uit je ‘hoofd’ te gaan en in je lichaam aanwezig te zijn. Wanneer Headmind en Bodymind samenwerken, in wederzijds respect voor elkaar, dan zijn we als mens op één lijn, in harmonie, in goede gezondheid en in een goed humeur.

 

Het geeft ons meteen weer een goede uitleg van waarom velen van ons moeite hebben om vreugde te voelen. Als ik aan het schrijven ben vanuit mijn hart, dan is dat enorm vreugdevol. Maar als ik ga piekeren of iets bijvoorbeeld wel goed gelezen gaat worden, dan is de vreugdevolle flow meteen een stuk minder uitbundig.

 

Stress: de genadeklap voor vreugde

Naast het leren luisteren naar de wijze boodschappen van mijn Bodymind, leerde Reverse Therapy me hoe deze disbalans tussen Bodymind en Headmind, tussen willen en moeten, leidt tot een chronische stressreactie. Het lichaam produceert dan langdurig veel te veel stresshormonen, wat tot een permanente uitputting en disbalans leidt. Hoeveel beter is het dan niet om hier een verandering in aan te brengen door de stresshormonen te vervangen met het vreugdehormoon: endorfine! Daarmee was het begin van mijn zoektocht naar vreugde dus al die jaren geleden al begonnen.

Hoewel ik nog steeds wel eens een tikkeltje Oost-Indisch doof kan zijn voor mijn Bodymind, heb ik sinds die tijd wel geleerd de dingen te vinden die me vreugde geven. Zo herontdekte ik mijn creativiteit. Veel van de activiteiten die me vreugde geven, hebben me geholpen om meer uit mijn hoofd te gaan, meer aanwezig te zijn in mijn lichaam en te leven vanuit mijn hart. Hoewel ik nog niet volledig ben genezen, heeft het me veel verbetering gebracht en vooral een rijker leven gegeven.

In de volgende les ga jij jouw vreugderemmers inventariseren. Je kunt daarbij de uitleg over Bodymind, Headmind en stress eventueel in gedachten houden.