Hoe meer je de vreugde echt toelaat in je leven en er helemaal in zinkt, hoe meer je het verrijkt, hoe sterker het patroon wordt. Zo kun je heel snel je trilling verhogen door middel van de vreugde die je voelt in je hart. – Meester Adama

Deze quote van Meester Adama vat het prachtig samen: hoe meer vreugde, hoe hoger je trilling.

Het belang van je trillingsfrequentie

Alles en iedereen heeft een trilling. Je zou heel simpel kunnen zeggen dat trilling de energie is die je uitstraalt. Je persoonlijke trillingsfrequentie wordt beïnvloed door alles wat je denkt, zegt en doet.

Je kernfrequentie is de vibratie (of trilling) van je Ziel. Deze wordt tot uitdrukking gebracht in je lichaam, emoties en verstand. Wanneer je leeft in je kernfrequentie, dan ben je helemaal afgestemd op je Ziel. Je zou kunnen zeggen dat deze staat van Zijn jouw ervaring van de ‘Hemel op Aarde’ het beste benadert.

Door verschillende kosmische invloeden verhoogt de trilling op Aarde op dit moment. Wij worden als mens uitgenodigd onze eigen trilling ook te verhogen. Dan kunnen we de overgang maken van 3D naar 5D bewustzijn, van angst naar liefde en van afgescheidenheid naar eenheidsbewustzijn.

Hoe meer je vanuit vreugde leeft, hoe makkelijker dit proces wordt.

De volgende les gaan we samen de wondervraag doen om je te helpen een beeld te krijgen van hoe je leven eruit ziet als je leeft vanuit vreugde en een hogere trilling.