Weggever Zielsmissie Retreat

Hierbij vind je de weggever bij het retreat Zielsmissie.

Deze weggever is een channeling van de Lemurische Meester Adama over het leven van onze zielsmissies en het is afkomstig uit mijn nieuwe boek Lemurische Zielsheling. Meester Adama is een Lichtmeester uit Telos, de Lichtstad onder Mount Shasta. Eerder schreef ik al enkele boeken met hem. In dit nieuwe boek, dat uitkomt rond de zomerzonnewende van 2022, beschrijf ik hoe lastig ik het kan vinden wanneer ik kijk naar het vele lijden in de wereld. In antwoord daarop kwam er een prachtige channeling van Adama over zielsmissies.

Zielsmissies in een wereld vol onrust

Hoewel ik ten diepste voel dat ik mijn zielsmissie leef, kan de staat van de wereld me soms evengoed echt naar de keel grijpen. Dan kan een zeker gevoel van moedeloosheid en hulpeloosheid bezit van me nemen, dat vervolgens leidt tot innerlijke onrust met daarbij een gevoel van urgentie en behoefte aan het nemen van positieve actie. Het zal de meeste lezers niet onbekend zijn. Want Lichtwerkers zijn zich als geen ander bewust van het lijden in de wereld en van de zaken die heling behoeven.

Zo werd ik in 2021 enorm geraakt door de grote branden in Sequoia National Park. Mijn prachtige werk met de Lemuriërs ging van start bij de sequoia’s van Californië. Ik voelde er een diepe band mee en hoewel ik altijd treurig en gefrustreerd word van wat voor soort van ontbossing dan ook, werd ik hier extra door geraakt. In dezelfde periode was er door alle coronamaatregelen een toenemende polariteit merkbaar in de samenleving die me zowel verdrietig als boos maakte.

Wat kon ik als individu doen aan deze grote problemen op de planeet? Ook al had ik het al vaak met Adama over de staat van de wereld gehad, besloot ik nog maar eens een ‘heart-to-heart’ met Meester Adama te hebben over dit onderwerp. Ik vertelde hem hoe ik de immense branden en overstromingen zag en dat ik diep voelde dat dit een teken was dat de Aarde door toedoen van de mensen in een disbalans was geraakt. Ook besprak ik hoe vreselijk ik het vond dat er zo veel veroordeling was. Ik vertelde hem hoe er zondebokken werden aangewezen voor de pandemie. Ik had het gevoel dat er hierdoor alleen maar meer onvrede en polariteit ontstond. Het frustreerde me enorm, al besefte ik dat dat net zo goed een oordeel was en weinig onthecht. Voor mijn gevoel was het heel duidelijk wat deze situaties ons te zeggen hadden. Het was tijd om beter voor onszelf en onze gezondheid te zorgen, maar ook om beter voor elkaar te zorgen en voor de Aarde als geheel. Daarvoor was er in mijn ogen meer compassie nodig, meer inclusiviteit en meer steun. Ik had een gevoel van urgentie dat ik er iets aan moest doen.

Ik herinnerde me een leven in Atlantis waarin ik ook voelde dat er van alles gebeurde wat niet zuiver was, maar ik wist destijds niet hoe hier tegenin te gaan. In dit leven leek er in zekere zin een herhaling voelbaar van de thematiek van Atlantis. Ik wilde niet dezelfde ‘fout’ maken, maar ik had geen idee of het mijn taak was er iets aan te doen en ik had geen idee wat ik hier dan aan zou kunnen doen zonder meegesleurd te worden in discussies en daarmee mijn trilling te verlagen.

Zoals de dualiteit in de wereld enorm voelbaar was, zo was die er in mijzelf ook. Want ik had enerzijds het gevoel niet genoeg te doen, maar tegelijkertijd merkte ik ook dat door ermee bezig te zijn mijn eigen trilling sterk omlaagging. Ik was dan ook benieuwd hoe Meester Adama naar mijn dilemma keek. Geheel onverwacht werd het niet alleen een gesprek over de wereld, maar ook over wat onze zielsmissie is.

Lieve Zuster van Licht,

Ik wil allereerst dat je weet dat je een verschil maakt. Iedere keer als je iemand helpt om in diens Licht te gronden, maak je een verschil. Iedere keer als je boek iemands hart raakt, maak je een verschil. Er zijn zo veel Zielen met zo veel heilige paden en taken en het is een grote vreugde en eer wanneer iemand deze voor zichzelf vindt.  

Ons huidige Lemurische project is erop gericht om mensen te helpen om zich opnieuw te verbinden met hun Ziel. Dit is van zeer groot belang in de situaties die je beschrijft. Want wanneer mensen zich opnieuw met hun Ziel verbinden, dan herverbinden ze zich met de Bron, Vader/Moeder God en de Hogere Wil van het Goddelijke. 

Stel je eens voor dat iedereen dit zou doen. Stel je voor dat iedereen zich zou herverbinden met de Bron van Al Wat Is. Dat betekent dat ze zich verbinden met de ene grote kracht van het Universum: Liefde. De schepper houdt onvoorwaardelijk van je. De schepper houdt onvoorwaardelijk van de Aarde. Het is zó onvoorwaardelijk dat er vrije wil is.

Nu hoor ik je denken ‘ja, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ondertussen gaat de Aarde kapot en worstelt de mensheid terwijl de energie niet omhoog maar omlaaggaat’. En je denkt: ‘Hoe kan ik daar een verschil in maken door over spiritualiteit te schrijven, wanneer zaken in de fysieke wereld zo ontzettend niet in orde zijn?’

Ik wil je aan het volgende herinneren. Er zijn veel verschillende lagen en niveaus van Zijn en deze zijn allemaal onderling verbonden. Natuurlijk zijn er verschillende systemen die dit op net weer andere manieren beschrijven, maar in onze eerdere boeken hebben we dit beschreven als het vierlichamensysteem en het is een simpele en makkelijke manier om ernaar te kijken. In dit systeem zijn de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus onderling verbonden. Dus als mensen hun zielelicht naar beneden brengen, dan heeft dit niet alleen een effect op hun spirituele zijn, maar filtert dit door in de mentale, emotionele en fysieke niveaus.

Stel je nu weer voor dat iedereen dit doet. Kun je je voorstellen hoe dit zou leiden tot een netwerk van Licht? Kun je zien hoe dit niet alleen zou gelden voor de mensheid, maar voor de hele planeet? Want je zou kunnen zeggen dat het mentale niveau verbonden is met het collectieve (on-)bewustzijn. Het emotionele niveau wordt sterk gereflecteerd in de trilling op Aarde en dit kan worden waargenomen als egregors. De energievelden van de emoties van de mensen hebben een enorme impact op de Aarde, op de gedragspatronen van de mensen en zelfs op de weerspatronen.  

Als iedereen zich zou verbinden met hun Ziel en het Licht van hun Ziel en het Goddelijke, dan zouden ze allemaal hun trilling verhogen en hun ware werk doen. Ze zouden allemaal samenkomen om de Nieuwe Aarde te creëren. Dus onthoud alsjeblieft dat ons project erg belangrijk is. 

Ik hoor je denken ‘maar ik bereik met mijn boeken maar enkele duizenden mensen’, maar al zou je maar één persoon bereiken, dan kan dit al voldoende zijn. Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet vervalt in aangeleerde hulpeloosheid.

Wanneer we schrijven over het hervinden van de Ziel, dan is dit van uitermate grote betekenis voor de staat van de wereld. Dit is niet bedoeld om je in een ego-staat te brengen van hoe goed je zou zijn of hoeveel beter dan anderen. Nee, het schrijven is jouw heilige taak. Zie je een mogelijkheid om te schrijven over de huidige gebeurtenissen in de wereld en voel je hiertoe de innerlijke roep op een manier die kan toevoegen aan een oplossing van de huidige problemen, volg die ingeving dan alsjeblieft. Maar wuif de taak die je nu doet niet weg. Dit geldt voor heel veel mensen.

Gisteren sprak je met onze geliefde Lemurische broeder Eerin over de staat van de wereld en het klimaat en hij vertelde dat zelfs met bepaalde plannen die regeringen hebben er een gebrek aan mankracht is om het uit te voeren. Want jarenlang werd er op praktische beroepen neergekeken en werden mensen gestimuleerd om te studeren. Maar je hebt de mensen met de gouden handen nodig om de nieuwe technologieën te bouwen.

Dit is een ander voorbeeld van waarom het zo belangrijk is dat mensen zich herverbinden met hun Ziel, want wanneer ze dit doen vinden ze hun zielsmissie en doen ze het werk dat ze hier kwamen doen.

Ik herinner je graag aan Telos waar iedereen zijn eigen heilige taak heeft. Nergens wordt op neergekeken. Ieders taak is even belangrijk als de rest. Een hogepriester is niet beter dan een heler en een heler is niet beter dan iemand die in meer praktische zaken voorziet. Natuurlijk leven wij in een minder materiële wereld, dus onze taken verschillen van die op de oppervlakte van de Aarde. Maar wij hebben mensen die zorgdragen voor de planten, en we hebben mensen die zorgdragen voor de interdimensionale connecties. Anderen zorgen voor het dagelijkse leven in Telos. Iedereen doet wat zij het beste kunnen en ze houden van wat ze doen. Want ze houden van dat werk.

Als iedereen naar zijn Ziel luistert, dan doen zij hun zielswerk en dan ontstaat er een balans. Maar het zou niet zo moeten zijn dat de ene baan meer betekent in de samenleving dan een andere baan.

Wanneer mensen met hun Ziel verbonden zijn en ze het werk doen dat bij hen past en ze doen het met Liefde, dan verhoogt dit de trilling op de planeet. Het is belangrijk dat mensen dat vinden en dat ze er vreugde in scheppen. Het is van belang dat dit niet alleen geaccepteerd wordt maar dat dit wordt aangemoedigd.

In Telos zijn we allemaal gelijk, welke levenstaak we ook kiezen. Daardoor is er een balans en worden de dingen gedaan op het juiste moment en door de juiste Zielen. Samen vormen we een prachtige symfonie van Zielen en maken we de mooiste muziek. De enige reden waarom wij dit kunnen is doordat wij verbonden zijn met onze Ziel en omdat we leven vanuit ons hart. We doen alles vanuit ons hart, ook de taken die misschien niet behoren tot iemands zieletaak. Want er liggen veel taken op een mens te wachten, waarvan sommigen echt hun roeping zijn en anderen op dat moment gewoon nodig zijn. Wanneer je er Liefde in brengt en je Licht erop schijnt, dan verhef je dit.

Alles wat je doet kan in zekere zin een zielsmissie worden, want alles waar je je hart en Ziel in legt, verhoogt die taak tot een hoger niveau.

Wat betekent dit voor de Aarde en de huidige polariteit die je momenteel in de samenleving ziet en voor de zorgen die je hebt over de Aarde en haar klimaat? Het betekent dat het belangrijk is dat wanneer je die problemen ziet, dat je je opnieuw met je Ziel verbindt. Vraag je Ziel, en uiteindelijk vraag je het daarmee aan het Goddelijke, aan God: ‘Wat wil je dat ik doe in deze situatie?’

Je kunt geleid worden naar van alles en dit kan op ieder van de genoemde niveaus gebeuren. Het kan zijn dat je spiritueel gezien je Lichtwerk en je spirituele beoefening doet en dat je Licht stuurt naar deze situaties en specifieke gebieden. Het kan dat er een mentaal aspect is. Dat betekent dat je je openstelt voor nieuwe gedachten en overtuigingen en dan kan het gebeuren dat er nieuwe oplossingen in je opkomen. Er kan een emotionele component naar voren komen. Wellicht is er iets dat je in je emotionele zelf mag helen, voor je iets in de wereld kan doen. Dan is er het fysieke niveau. Misschien is het je taak om iets te doen in de fysieke wereld. Misschien moet je je op een zeker moment uitspreken. Misschien mag je bruggen bouwen.

Het bouwen van bruggen brengt me op een nieuw onderwerp, namelijk dat er een grote behoefte is aan meer begrip en meer compassie. Net zoals we in Telos accepteren dat we allemaal verschillende eigenschappen, kwaliteiten en voorkeuren hebben en ieder de ruimte geven om dit ten volle te ontwikkelen en ontplooien om zo bij te dragen aan het geheel. Zo mogen jullie zien dat iedereen met zijn of haar eigen mening recht heeft op begrip en compassie. Je kunt namelijk geen bruggen bouwen zonder begrip.  

Een van de dingen die momenteel gebeurt, is dat de kloven tussen de zienswijzen van mensen groter worden en mensen proberen anderen van hun gelijk te overtuigen. Jij doet dit soms ook. Je wordt gefrustreerd. Voor ieder van jullie is er een diepe les in het leren begrijpen waar de ander vandaan komt en om begripvol en compassievol te blijven. Dan kun je tot een delen komen van zienswijzen, in plaats van een conflict over standpunten. Dan kun je tot een nieuw begrip komen en uit de verschillen een nieuwe, verbrede zienswijze creëren, zodat het andere mensen en hun zienswijzen uitnodigt en binnen laat komen. Dan kunnen jullie een nieuwe inclusiviteit vinden.

Voor iedereen die dit leest en die nadenkt over zijn of haar zielsmissie en die wellicht denkt dat de zielsmissie iets groots moet zijn, iets om te ‘bereiken’ om een impact op de wereld te maken, is het goed te beseffen dat de zielsmissie in de dagelijkse dingen te vinden kan zijn. Voor sommigen is het een zielsmissie om een moeder of vader te zijn en een bepaalde Ziel in de wereld te brengen. Voor de Lemuriërs was dit een heilige taak. Er werden niet veel kinderen geboren en er werd goed ingevoeld welke Ziel bij welke ouder en vooral ook op welk kosmisch moment en met welke kwaliteiten mocht worden geboren om diens zielskwaliteiten toe te voegen aan het grote geheel. Dat was een heilige taak. De hele gemeenschap voedde het kind vervolgens op.

In deze tijd kunnen mensen wellicht denken dat een zielsmissie een groot verschil op Aarde moet maken. Dat kan zeker zo zijn, maar het hoeft niet. Een zielsmissie kan zich uiten in creativiteit binnen een ‘normale’ baan. Een receptionist kan enorm veel Licht genereren in de hoedanigheid van die baan: een zegening van Licht, van vriendelijkheid en hulpvaardigheid. 

Wanneer we het dus hebben over zielsmissies en de staat van de wereld, is het enorm belangrijk je opnieuw te verbinden met je Ziel en je Ziel te vragen wat het is dat jij nu mag bijdragen.

Als je je ongemakkelijk voelt door de staat van de wereld, dan treedt de Wet van Polariteit in werking. Deze wet is een uitnodiging. Althans, dat geldt zo in de 3D-wereld. Kom je in een hogerdimensionale staat, dan zal er steeds minder polariteit zijn. Maar zolang je je voornamelijk in een 3D of 4D-realiteit bevindt, word je geconfronteerd met die dingen die je moeilijk vindt.  Dan kun je dingen zien die je niet wilt zien in de wereld. Dit is steeds weer een uitnodiging om je richting de andere kant van het spectrum te begeven en je Ziel kan je laten zien wat jij kunt doen om toe te bewegen naar een lichtere staat van zijn.

Ik wil dat jullie allemaal onthouden dat alle kleine stappen meetellen. Elke keer als je afval opruimt van het strand, dan telt dit. Elke keer als je besluit om liefdevol naar iemand te luisteren met een andere mening, doet ertoe. Elke keer als je je waarheid spreekt over hoe je je voelt en je dit doet vanuit een positie van liefdevolle compassie en helderheid, maakt dit verschil.

Ik wil ieder die dit leest dan ook uitnodigen om iedere dag kleine dingen te vinden die je kunt doen, denken of zeggen die kunnen bijdragen aan wat wij graag de Nieuwe Aarde noemen. We zouden het wellicht ook Nieuw Lemurië kunnen noemen, maar natuurlijk is het meer dan Nieuw Lemurië. Want het laat iedereen toe, ook wie niet in Lemurië heeft geleefd. Het is een nieuwe, multidimensionale manier om op Aarde samen te leven: in Licht, in Liefde. Alles wat jij kunt doen om je hier dichter naartoe te brengen, doet ertoe. Hoe klein het ook is.

Onthoud dat alsjeblieft als je kijkt naar de staat van de wereld en wanneer je een zekere hopeloosheid voelt, of wanneer je overstuur of zelfs boos of gefrustreerd raakt. Stop jezelf dan. Haal adem. Grond jezelf. Stem je af op je Ziel. Stem je af op het Goddelijke. En laat het je leiden. Als iedereen dit doet zal het Licht je begeleiden naar een nieuwe periode.

Soms kun je gefrustreerd raken door mijn antwoorden, zoals jouw cliënten ook weleens gefrustreerd raken door jouw antwoorden in readings. Omdat ik je niet vertel: schrijf deze brief aan de minister. Of: start deze petitie. Het kan zijn wat je moet doen, maar wellicht ook niet. Echter, je Ziel zal weten wat je mag doen. Wat in deze situatie juist is voor jou om te doen, kan dat weer niet zijn voor je lezers. Dat is waarom ieder van jullie naar binnen mag keren. Wees aanwezig. Keer naar binnen en volg de leiding van je hart en Ziel.

En zo is het.

Ik hoop dat je hebt genoten van het retreat en dat je de uitnodiging voelt om je eigen zielsmissie ten volle te gaan leven. Dat is niet alleen belangrijk voor een leven vol vervulling, in de woorden van Adama: Wanneer mensen met hun Ziel verbonden zijn en ze het werk doen dat bij hen past en ze doen het met Liefde, dan verhoogt dit de trilling op de planeet. 

Zoek je hier meer inspiratie bij, dan kun je nu mijn nieuwe boek Lemurische Zielsheling al reserveren door deze nu al te bestellen. Daarnaast kun jij als deelnemer aan het retreat de bijbehorende online cursus ontvangen met maar liefst 75% korting (van 44 voor 11 euro). Gebruik hiervoor de kortingscode ZIELSMISSIE